ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА TOSTAY.NET

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

1. Настоящите Общи правила и условия за ползване на TOSTAY.NET уреждат взаимоотношенията между „Стей” ЕООД, чиято собственост е TOSTAY.NET, от една страна, и Потребителите на TOSTAY.NET, от друга страна.

1.1. „Стей” ЕООД, наричано по-долу Стей, е търговско дружество, собственик на TOSTAY.NET, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Иван Вазов” № 37, с ЕИК 200451756.

1.2. TOSTAY.NET е уеб базирана система (http://www.tostay.net), наричана по-долу TOSTAY.NET или Системата, собственост на Стей и посредством която могат да се предлагат, търсят и резервират имоти .

1.3. Потребител/и на TOSTAY.NET е всяко физическо лице, което осъществява достъп до и използва TOSTAY.NET и услугите, които Стей предоставя чрез Системата.

2. Стей предоставя на Потребителите посредством TOSTAY.NET следните услуги:

2.1. РЕЗЕРВИРАЙ ИМОТ– безплатна услуга,чрез която клиентите търсят,преглеждат,сравняват имоти и в резултат на това избират най-подходящия за тях имот.

2.2. РЕГИСТРИРАЙ ИМОТ – безплатна услуга, която дава възможност на собствениците на имоти или упълномощените от тях лица, да ги регистрират в TOSTAY.NET.

2.2.2. ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР – това е услуга,която следва  „Регистрирай имот” . Договорът се подписва за една година и се сключва само със собственици на луксозни имоти. Процедурата е стандартизирана : оглед и опис на имота , заснимане на имота, уточняване на вида договор, изготвяне на пълен комплект документи и подготовка на имота за предлагане през TOSTAY.NET.

2.3. ГРУПОВА ОБЯВА – платена услуга,която дава възможност на собствениците на 3 или повече имоти, да ги обединят и управляват заедно.При търсене груповите обяви излизат винаги преди самостоятелно публикуваните имоти и дават предимство на собствениците си.Цената на една обява зависи от броя на имотите в нея,като за всеки имот се заплаща по 20 €. Имотите трябва да бъдат най-малко 3, а за над 10 имота сумата е 200 € ,независимо от броя.

2.4. КОЙ ТЪРСИ ВАШИЯТ ИМОТ – платена  услуга, която дава възможност на собствениците на имоти да опишат своя имот по зададени критерии и да разберат има ли търсене за него.Услугата предоставя и точна информация за това кой търси да наеме имота,неговия телефон и мейл адрес.

2.5 ТЪРСЕЩ АГЕНТ – безплатна услуга,когато е за срок от два месеца,при която всеки който не е открил в системата, имота, който търси , може да опише къде, кога и на каква цена иска да почива. В следващите два месеца, всеки път щом такъв имот бъде регистриран, системата изпраща мейли на посочения адрес. За търсене на имоти във всички градове на дадена държава е създадена платена услуга за срок от шест месеца,която се активира с един sms с текст  tapa  на номер 1092 /цена 2.40 с ДДС/.

2.6 SMS-ТЪРСЕНЕ – платена услуга, с която всеки,който поради някаква причина няма къде да отседне или няма време да търси свободен имот,може да изпрати sms и да получи в отговор шест свободни имота с телефонните номера на собствениците им.Следва да избере най-подходящия имот и да го резервира.Цената за sms е 0.60лв. с ДДС, а текста на sms-а трябва да е stay  и кода да града,за който търси имоти.Например: stay 052,ако търси имоти във Варна.

2.7 РЕКЛАМА – платена услуга за тези,които желаят възможно повече хора да научат за това,което предлагат, чрез  TOSTAY.NET.

II. СЪГЛАСИЕ  

3. Осъществявайки достъп до и използвайки TOSTAY.NET,  Потребителят декларира, че е навършил 18 годишна възраст и е съгласен с Общите правила и условия за ползване на TOSTAY.NET, задължава се да ги спазва, като се счита, че от този момент между него и Стей съществува правно валиден договор в съответствие с изискванията на настоящите общи правила и усовия, както и с разпоредбите на Закона за електронния документ и електронния подпис. Изрична писмена форма за наличието на този договор не е необходима.

4. Ако Потребителят не е съгласен с което и да било правило или условие за ползване на TOSTAY.NET, не трябва да използва Системата.

5. Стей си запазва правото да променя Общи правила и условия за ползване TOSTAY.NET, като всяка една промяна влиза в сила от датата на публикуването й в Системата.

6. Потребителят поема отговорност да следи за датата, на която последно са актуализирани настоящите общи правила и условия.

III. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ  

7. Навсякъде в Общите правила и условия за ползване на TOSTAY.NET следните понятия  ще имат посочените в този раздел значения, освен когато контекстът изисква друго.

8. Основни потребители на TOSTAY.NET:

8.1. Клиент – всеки, който е избрал имот и е направил заявка за резервация.

8.2. Собственик – всеки, който притежава имот и го е регистрирал в системата.

8.3. Търсещ брокер – всеки,който е описал имота си в бланка „Кой търси вашият имот” .

8.4. Брокер – всеки,който е създал Търсещ агент по зададени от него критерии.

8.5. Рекламодател – всеки,който е отправил своето рекламно послание,чрез Tostay.net.

8.6. Администратор дестинация – част от екипа на Стей, управлява определена дестинация.

8.7. Администратор – част от екипа на Стей, управлява цялата система.

9. Дестинация- съвкупност от град и държава, които определят географското положение на даден имот.

10.Търсене - процес,при който клиент задава критерии за имота,който търси и имотите се сортират по тях. След сортиране излизат резултатите,от които първи са Груповите обяви,след тях самостоятелно публикуваните луксозни имоти, а накрая Обяви собственици.

11. Имот е всеки апартамент,къща или вила,публикувани в системата.

11.1 Луксозен имот е този,който излиза на преден план при търсене,за него има подписан договор със „Стей” и той гарантира, че имотът, който клиентите виждат е реален и в състоянието, което е описано в обявата. Тези имоти се резервират онлайн през системата.

11.2. Обяви собственици – тези обяви излизат при търсене след луксозните,те не се резервират онлайн ,но при тях са предоставени данните на собственика, мейл и телефон, и клиентите се свързват директно с тях. За всички имоти публикувани в „Обяви Собственици” не се сключва друг  договор със Стей, извън горепосочените правила и условия.

12. Тип на управление на публикуваните в TOSTAY.NET имоти – възможни са два типа на управление, като единственият критерий за тяхното разграничаване е в зависимост от това на кого е предоставено управлението на даден имот – на собственика или на TOSTAY.NET.

12.1. Външнен тип на управление е този, при който имотът се управлява от собственика или от упълномощеното от него лице.Когато клиент направи заявка за резервация на имота, собственика следва първо да потвърди,че имотът е свободен и тогава „Стей”  потвърждава на клиента.

12.2. Системен тип на управление е този, при който имотът изцяло се управлява от „Стей”, за него се създават директни резервации, като не е необходимо собственикът на съответния имот или упълномощеното от него лице да ги потвърждава.

13. Бланка „Резервирай имот” , бланка  „Регистрирай имот”, бланка „Кой търси  Вашият имот”,  бланка „Търсещ агент” , са електронни  бланки,позволяващи на потребителите да се възползват от съответната услуга. Бланка „Референция” е електронна бланка, която клиентите на „Стей” попълват след изтичане на резервацията им, за да оставят мнение и оценка за имота.

14. Акаунт  за оторизация - регистрация на потребител на системата,при която той се идентифицира с мейл адрес и парола . В зависимост от типа потребител зависи и информацията,която му се предоставя и процесите, които той може да контролира.

15. Оторизация – въвеждане на мейл и парола от полето Вход , в резултат на което се осъществява  достъп до акаунта на потребителя.

IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

16. Използвайки TOSTAY.NET, Потребителят декларира, че всяка една предоставена от него информация е достоверна и актуална.

17. Използвайки TOSTAY.NET, Потребителят е длъжен да не публикува:

17.1. материали противоречащи на българското законодателство, на интернет етиката, съдържащи заплахи за живота и неприкосновеността на човек, призоваващи към насилие или към расова, етническа или религиозна вражда, нарушаващи правата и законните интереси на трети лица;

17.2. материали, които съдържат търговска или служебна тайна, или друга конфиденциална информация;

17.3. материали, които са обект на авторско право на трети лица, както и материали, умишлено съдържащи невярна информация или клевета.

18. В посочените в т. 17 случаи Стей има право да изтрива публикуваните материали и да предостави на засегнатата страна наличната в TOSTAY.NET информация за нарушителя, както и да деактивира създадения на нарушителя акаунт без предупреждение.

19. Потребителят е длъжен да не използва TOSTAY.NET за:

19.1. цели, които съгласно българското законодателство са незаконни;

19.2. цели, които са вредни, създаващи опасност, оскърбителни, накърняващи честта и достойнството, вулгарни, неприлични или неприемливи, по преценка на Стей, по каквато и да било друга подобна причина;

19.3. създаване, проверка, актуализация или изменение на Потребител или на трети лица, бази данни, досиета, указатели, списъци с клиенти, списъци с електронни пощи, използвани за търговски цели;

19.4. мониторинг или копиране на TOSTAY.NET или на нейното съдържание, независимо дали се извършва механично или чрез автоматизирани средства, включително и без ограничение – роботи (robots), паяци (spiders), скриптове (scripts), пълзачи (crawlers) и други автоматични средства.

20. Потребителят е длъжен да не използва TOSTAY.NET по начин, който би могъл да:

20.1. доведе до модифициране на която и да било част от нея;

20.2. увреди нейната функционалност;

20.3. натовари нейната инфраструктура във вида й, определен от Стей;

20.4. наруши или да направи опит да наруши нормалното й функциониране;

20.5. доведе до нарушаване или влошаване на качеството на достъп на другите Потребители до нея.

V. ОТГОВОРНОСТ  

21. Осъществявайки достъп до и използвайки TOSTAY.NET, Потребителят декларира, че ползва Системата на собствен риск и отговорност.

22. Стей има право в случаите, в които Потребител не изпълни някое от поетите с настоящите правила и условия задължение, да постави последния в Списъка за нелоялни и некоректни потребители на TOSTAY.NET.

23. Стей се стреми публикуваната в TOSTAY.NET информация да бъде достоверна и актуална, но не гарантира, че е такава.

24. Стей не носи отговорност за причинени на лица и/или имущество вреди или загуби в резултат от ползването на TOSTAY.NET или на съдържащата се в нея информация, или причинени от следването на съдържащи се в нея линкове.

25. Стей не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността или непълнотата на данни, материали или информация, използвани или станали достъпни чрез TOSTAY.NET.

26. Стей не носи отговорност в случаите, когато:

26.1. достъпът до TOSTAY.NET бъде прекъснат или възникне проблем, който е причинен не по негова вина;

26.2. TOSTAY.NET или сървърът (сървърите), чрез които се осъществява достъпа до Системата съдържат вируси или други вредни компоненти;

26.3. регистриран в TOSTAY.NET Потребител представи информация с невярно съдържание.

VI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

27. Стей има право в съответствие с правилата и условията на Закона за защита на личните данни да използва, като събира, съхранява и обработва лична иформация (лични дании – име, адрес, телефонен номер, имейл адрес) на Потребител на TOSTAY.NET единствено и само с оглед осъществяване на предоставяните чрез Системата услуги, от които съответният Потребител желае да се възползва.

28. Стей си запазва правото да предоставя събраните лични данни в определени случаи, когато например тази информация е изискана от оправомощени да я събират лица, държавни органи или длъжностни лица, или свързани лица, с които Стей осъществява дейността си или с които си сътрудничи.

29. Използвайки Системата, Потребителят декларира, че е съгласен събраните за него лични данни да бъдат обработвани и съхранявани с цел  осъществяване на услугите, предоставяни посредством TOSTAY.NET.

30. Потребителят има право да преглежда събраните за него посредством TOSTAY.NET лични данни. За целта е необходимо да изпрати имейл на посочения имейл адрес за допълнителна информация. Потребителят има право да поиска личната му информция да бъде променена или заличена.

VII. ВСИЧКИ ПРАВА СА ЗАПАЗЕНИ

31. Всички изображения, лога, картинки, снимки, текстове, документи, бази данни и друга информация или рекламни материали, публикувани в TOSTAY.NET, както и всички програмни кодове, софтуерни програми и приложения са собственост на притежателя на Системата и/или на лицата, с които последният си сътрудничи при и по повод осъществяване на услугите, предоставяни от Стей.

32. Стей и/или неговите партньори са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и на останалото приложимо законодателство.

33. Всяко използване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и сваляне на част или на цялото съдържание на TOSTAY.NET без изричното разрешение на Стей и/или на неговите партньори е забранено и се преследва по предвидения от закона ред. Стей си запазва правото да предприеме съдебни действия срещу подобни нарушения съобразно предвидения от закона ред.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

34. Стей си запазва правото да променя технологията и дизайна на TOSTAY.NET без предизвестие.

35. Стей изпраща посредством TOSTAY.NET имейли на Потребителя във връзка с всички предоставяни услуги.

36. Недействителността на отделни части от настоящия договор не влече недействителност на целия договор, когато те са заместени по право от повелителни правила на закона или когато може да се предположи, че договорът би бил сключен и без недействителните му части.

37. За неуредените с този договор въпроси се прилагат действащите закони и разпоредби на Република България.

38. Осъществявайки достъп до и използвайки TOSTAY.NET, Потребителят, гражданин на друга държава, декларира, че го прави доброволно и отговаря както за спазването на настоящите правила и условия, така и за спазването на българското законодателство.

39.Всеки един потребител на TOSTAY.NET може да отправя въпроси във връзка с настоящия договор на следния мейл адрес: law@tostay.net .

 

Дата на последна актуализация 23.08.2010г.